Soorten autisme

Gepubliceerd op 10 oktober 2017 om 10:01

Tot enkele jaren terug werd er gesproken van klassiek autisme, pdd-nos of asperger. Maar tegenwoordig is het gewoon een stoornis in het autisme spectrum. 

Toch wil ik hier kort de bovengenoemde soorten toelichten omdat er veel mensen zijn die dit nog wel als "label" hebben gekregen. Bij al deze vormen komen het gevoelig zijn voor prikkels en moeite hebben met sociale contacten voor. Ook hebben al deze vormen last van eenzijdig belangstelling tonen. Per vorm verschilt dit echter in sterkte en per persoon met autisme is het ook nog eens verschillend of het helemaal tot uiting komt of niet. 

Klassiek autisme

Klassiek autisme is de "meest zware" variant van Autisme. Mensen met deze vorm van autisme hebben vaak veel moeite met communiceren, kunnen agressief of hyperactief zijn. Zij vertonen vaak dwangmatig gedrag (iets moet altijd op een bepaalde manier gebeuren of heeft tics). Daarnaast komt somberheid en last van slaapproblemenregelmatig voor. Bij ongeveer 80% van de klassiek autisten is er sprake van een lage intelligentie of een verstandelijke beperking. Vaak hebben mensen met klassiek autisme ook een taal achterstand.

PDD-NOS

Bij PDD-NOS heeft iemand ook last van sociale en communicatieve problemen maar in mindere mate. ze hebben vaak moeite zich op anderen te richten en hebben een duidelijke achterstand of beperking in de sociale omgang. Ze kunnen fanatiek vasthouden aan bepaalde routines. en kunnen zicht koppig of driftig uiten wanneer er angst bij komt kijken.

Asperger (Dit heb ik)

Asperger lijkt wat betreft sociale problemen en problemen in de communicatie op klassiek autisme. Het verschil is dat mensen met Asperger wel goed kunnen praten en leren. Het is echter wel moeilijker voor deze groep om taal te begrijpen en te begrijpen wat andere mensen denken en voelen. Daarnaast komt het vaak voor dat mensen de neiging hebben om te veel te praten. Vaak is er sprake van meer fantasie en een grotere behoefte aan vriendschappen en relaties dan mensen met klassiek autisme. Doordat mensen met asperger vaker een hogere intelligentie hebben kan het zijn dat ze zich trucjes aanleren om zo "normaal" mogelijk te zijn. Echter kan dit een grote valkuil zijn omdat het veel energie kost. 

Naast deze 3 groeperingen zijn er ook nog de stoornis van Rett en de desïntegratieve stoornis. Deze zijn echter zeer zeldzaam.

 

Bron: www.mentaalbeter.nl


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb