Autisme bij meisjes en vrouwen? Moeilijk te constateren.

Als je hoort of leest over autisme dan is dit meestal bij jongens, maar wist je dat ook meisjes autisme kunnen hebben. Echter wordt dit vaak pas later geconstateerd. Dit komt doordat meisjes met autisme vaak ander gedrag vertonen dan jongens. door de opvoeding is bij meisjes het sociale gedrag vaak beter ontwikkeld dan bij jongens met ASS. Het is waar dat jongens vaker gediagnosticeerd worden maar dat wil niet zeggen dat er geen meisjes zijn met autisme. De schatting is zelfs dat 15% van de normaal begaafde mensen met autisme een vrouw is.

Lees meer »

Centrale coherentie

Centrale coherentie is de vaardigheid om tussen een veelheid van prikkels en informatie de samenhang te zien en er binnen de gegeven context een zinvolle betekenis aan te geven. 

Lees meer »

Executieve functies

De term executieve functies is een verzamelnaam voor de denkprocessen die belangrijk zijn voor het plannen, organiseren, bedenken en uitvoeren van gedrag. Deze denkprocessen zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. De aansturing gebeurt grotendeels onbewust. Zo weet jij als je een boodschappen gaat doen dat je een lijstje moet maken en hoe je naar de winkel gaat. Je weet hoeveel geld je hiervoor hebt en hoe je in de winkel je producten gaat zoeken.

Lees meer »

Theory of mind

De theory of mind is het vermogen om je te verplaatsen in de gedachten, gevoelens en het gedrag van een ander. Volgens de TOM hebben mensen met ASS moeite om in te schatten wat zij en ander mensen voelen, denken en bedoelen. Het is gebleken uit onderzoek dat mensen met ASS niet alleen moeite hebben met het herkennen van hun eigen gedachten en gevoelens maar ook met die van anderen. Hierdoor kunnen ze moeilijk voorspellen wat anderen gaan doen of hoe andere reageren.

Lees meer »

Emotieloos?

Omdat mensen met autisme moeite hebben met emoties, wordt soms gezegd dat ze helemaal niet voelen. Dit is echter niet waar. Emoties zijn gewoon simpelweg lastig en als je moeite hebt met verwerking dan is het nog lastiger om emoties te uiten, want tegen de tijd dat je ze verwerkt hebt ben je niet meer in het moment. Verder wordt er gezegd dat de emotionele ontwikkeling van mensen met autisme zou stoppen bij 36 maanden. Echter gaat deze ontwikkeling gewoon door. Misschien wat langzamer dan normaal maar hij vordert wel. Al kunnen sommige mensen in het spectrum wel als een kind reageren.

Lees meer »

Over- en onderprikkeling

Bij mijn blog over prikkels heb je kunnen lezen dat mensen met autisme last kunnen hebben van overprikkeling en onderprikkeling. Maar wat is dat nou? En hoe komt het dat dit gevaarlijk kan zijn?

Lees meer »

Prikkels

De wereld om ons heen bestaat uit prikkels. Je bent je er zelf misschien niet bewust van, maar alles wat we doen geeft ons prikkels. Zelfs als we denken niets te doen. Wil je me een plezier doen? Als je wilt weten wat prikkels zijn ga dan eens naar buiten en probeer 2 minuten lang alles te noteren wat je voelt, hoort, ziet, ruikt enz. 

Lees meer »

Soorten autisme

Tot enkele jaren terug werd er gesproken van klassiek autisme, pdd-nos of asperger. Maar tegenwoordig is het gewoon een stoornis in het autisme spectrum. 

Lees meer »

Autisme algemeen

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Vaak wordt ook gesproken van ASS (autismespectrumstoornis). Mensen met autisme hebben vaak problemen in meerdere van 3 gebieden. 

Lees meer »

Maak jouw eigen website met JouwWeb