Nieuwste blogs

Hieronder zie je de nieuwste blogs. Klik op de foto om naar dat blog toe te gaan. Vervolgens kan je onder het blog naar andere blogs. Wil je een van de oudere blogs lezen? Klik dan onder deze foto's op de paginanummers.

Spidey

Hoihoi, mijn naam is Spidey. Ik heet zo omdat ik soms net een spin ben. Ik klim heel wat af. Als ik je eenmaal ken, zal ik steeds minder wegduiken als je naar me toe komt, maar in het begin vind ik dat lastig want mensen zijn nog een beetje eng.

Lees meer »

Het begin

In april 2018 hoorde ik tijdens een overleg van ons dierenambulance team Eindhoven, dat er een tekort was aan gastgezinnen voor kittens. omdat we aan de vooravond van het seizoen stonden vroeg de coördinator of er mensen misschien interesse zouden hebben om kittens op te vangen die binnen kwamen bij het asiel. Mijn "ik wil helpen hart" ging sneller kloppen en ik wist dat mijn vriend altijd al kittens had willen hebben. Daarom besloot ik die avond met hem het gesprek aan te gaan. Het helpen en opvangen van deze kittens zou op tijd en liefde na niets kosten. Na een paar weken zouden ze weer weg zijn en mochten we het nu echt niets vinden dan konden we na het 1e nestje altijd nog stoppen. 

Lees meer »

Autisme bij meisjes en vrouwen? Moeilijk te constateren.

Als je hoort of leest over autisme dan is dit meestal bij jongens, maar wist je dat ook meisjes autisme kunnen hebben. Echter wordt dit vaak pas later geconstateerd. Dit komt doordat meisjes met autisme vaak ander gedrag vertonen dan jongens. door de opvoeding is bij meisjes het sociale gedrag vaak beter ontwikkeld dan bij jongens met ASS. Het is waar dat jongens vaker gediagnosticeerd worden maar dat wil niet zeggen dat er geen meisjes zijn met autisme. De schatting is zelfs dat 15% van de normaal begaafde mensen met autisme een vrouw is.

Lees meer »

Executieve functies

De term executieve functies is een verzamelnaam voor de denkprocessen die belangrijk zijn voor het plannen, organiseren, bedenken en uitvoeren van gedrag. Deze denkprocessen zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. De aansturing gebeurt grotendeels onbewust. Zo weet jij als je een boodschappen gaat doen dat je een lijstje moet maken en hoe je naar de winkel gaat. Je weet hoeveel geld je hiervoor hebt en hoe je in de winkel je producten gaat zoeken.

Lees meer »

Centrale coherentie

Centrale coherentie is de vaardigheid om tussen een veelheid van prikkels en informatie de samenhang te zien en er binnen de gegeven context een zinvolle betekenis aan te geven. 

Lees meer »

Theory of mind

De theory of mind is het vermogen om je te verplaatsen in de gedachten, gevoelens en het gedrag van een ander. Volgens de TOM hebben mensen met ASS moeite om in te schatten wat zij en ander mensen voelen, denken en bedoelen. Het is gebleken uit onderzoek dat mensen met ASS niet alleen moeite hebben met het herkennen van hun eigen gedachten en gevoelens maar ook met die van anderen. Hierdoor kunnen ze moeilijk voorspellen wat anderen gaan doen of hoe andere reageren.

Lees meer »

Onontkoombare prikkels: Kerstmis

Aan de ene kant vind ik het super gezellig om het huis te versieren, de lampjes aan te zetten in de boom, en lekker kerstmuziek te draaien. De meeste kerstliedjes kan ik meezingen en ik geniet van de knusheid. De kerstlampjes zorgen voor wat licht in het duister.

Lees meer »

Rommelpiet

Gisteren zag ik op Facebook een bericht voorbijkomen wat voor mij zorgde voor een moment van blijdschap.

Lees meer »

Emotieloos?

Omdat mensen met autisme moeite hebben met emoties, wordt soms gezegd dat ze helemaal niet voelen. Dit is echter niet waar. Emoties zijn gewoon simpelweg lastig en als je moeite hebt met verwerking dan is het nog lastiger om emoties te uiten, want tegen de tijd dat je ze verwerkt hebt ben je niet meer in het moment. Verder wordt er gezegd dat de emotionele ontwikkeling van mensen met autisme zou stoppen bij 36 maanden. Echter gaat deze ontwikkeling gewoon door. Misschien wat langzamer dan normaal maar hij vordert wel. Al kunnen sommige mensen in het spectrum wel als een kind reageren.

Lees meer »

Over- en onderprikkeling

Bij mijn blog over prikkels heb je kunnen lezen dat mensen met autisme last kunnen hebben van overprikkeling en onderprikkeling. Maar wat is dat nou? En hoe komt het dat dit gevaarlijk kan zijn?

Lees meer »

Prikkels

De wereld om ons heen bestaat uit prikkels. Je bent je er zelf misschien niet bewust van, maar alles wat we doen geeft ons prikkels. Zelfs als we denken niets te doen. Wil je me een plezier doen? Als je wilt weten wat prikkels zijn ga dan eens naar buiten en probeer 2 minuten lang alles te noteren wat je voelt, hoort, ziet, ruikt enz. 

Lees meer »

Donkere dagen

Met het donkerder worden van de dagen, lijkt t erop alsof in mij de roep naar gezelligheid en warmte toeneemt. Al 3 weken zeur ik bij mijn vriend of hij de kerstspullen naar beneden haalt. Omdat het nog veel te vroeg is wil hij dit natuurlijk nog niet. Dus ben ik eerst aan de slag gegaan met pompoenen en allerlei herfstdingen. Op die manier heb ik mijn huiskamer wat gezelliger gemaakt.

Lees meer »

Rekentoets drama.

Binnen mijn opleiding tot onderwijsassistent werd in het laatste jaar een rekentoets afgenomen. Ik was goed in rekenen al kladderde ik mijn hele papier vol. Ik kleurde de belangrijke dingen en schreef dingen die ik moest onthouden op mijn toets, dan stond het bij elkaar. Hierdoor kon ik voor mijzelf duidelijkheid scheppen binnen de vragen en was het makkelijker het overzicht te houden. De leerkracht vond dit goed en er werd niet moeilijk over gedaan. 

Lees meer »

Autisme,... jij?

Als mensen mij zien zullen ze niet snel denken dat ik een vorm van autisme heb en mensen die ik al langer ken vinden het altijd vreemd om te horen. Het nadeel van ASS is namelijk dat het niet zichtbaar is. Maar hoe herken ik mijzelf dan binnen ASS.

Lees meer »